Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בלוג

עשר אבני דרך לקניית נכס בישראל

28 במארס, 2016

1. איתור, בחירה והערכה של הנכס

עליך לקחת בחשבון תקציב, סביבה, קרבה למתקני פנאי, ציוני דרך ומרכזי חברה ודת.

 

2. עליך להיות מוכן מראש.

הכר את שוק המקרקעין, את הסביבה ואת גבולות המיקוח שלך.

3. מימון העסקה

דע כמה עליך ללוות. קבל ייעוץ על אודות הסכום המרבי שתוכל ללוות וסוג המשכנתא שתתאים לך. מסגרת האשראי בישראל שונה. טרם חתימת החוזה, ודא כי אכן אושרה לך משכנתא.

4. חתום על החוזה עם המוכר

בכך אתה מחויב לעסקה וללוח זמנים של תשלומים, עד למועד שהנכס עובר לרשותך.

 

5. רישום המקרקעין

ברגע שנחתם החוזה, יש לרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין שעסקת מכר נמצאת בתהליך.

 

6. השלמת המימון

רק לאחר חתימה על חוזה המכר, תוכל להשלים את קבלת ההלוואה מהבנק.

 

7. תשלומי מס

בשלב זה יש לשלם מס רכישה ומס שבח.

 

8. רישום

עורך הדין רושם את הנכס ומעביר את שטר המכר על שמך. ייתכנו כאן מספר מסים ועמלות – כולל מס רכישה, ארנונה, ובבית משותף גם תשלומי תחזוקה.

 

9. אינטרנט, טלפון, חשמל, גז

עליך לרשום שירותים אלה על שמך, או להעביר אותם אליך מבעל בית קודם.

 

10. עבור להתגורר בנכס החדש שלך בישראל ותיהנה ממנו!!

רשומות נוספות תעלינה בקרוב!

ברוכים הבאים לבלוג שלנו! אנו מקווים כי המידע המצוי כאן מעניין ומלמד.